• Ingurumen baimenen tramitazioa
  • Laguntza teknikoa proiektu eta obretan
  • Ingurumen geologia
  • Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa
  • Uraren eta airearen kalitatearen azterketa, eta azterketa akustikoa
  • Paisaiaren leheneratze proiektuak
  • Peritatze judizialak
  • Ingurumenaren kontrola obra publikoetan