• Lurren egoerari buruzko aurre-txostenak
  • Kutsatutako lurzoruen eta uren instrumentazio eta kontrola
  • Lursailaren azterketari ezarritako ingeniaritza geofisikoa
  • Kokaleku kutsatuen berreskuratzea
  • Laguntza teknikoa lurzoruen deskontaminazio prozesuetan